De Levende Natuur nummer 3 van 2024 (Papieren magazine)

Afbeelding

Cover DLN 3 2024

Steenmarterbeheer in Friesland helpt weidevogel 

De provincie Fryslân verleent sinds 2018 een ontheffi ng voor het doden van steenmarters in weidevogelgebieden. De maatregel pakt voor weidevogels positief uit. De nestoverleving bedroeg 50 % in gebieden zonder steenmarterbeheer en 78 % met optimaal beheer. Optimaal betekent hier dat niet alleen álle steenmarters, maar ook de vossen zijn gedood. Steenmarterbeheer is zeker niet het ei van Columbus. Het vormt wel één van de ingrediënten van het weidevogelbeheer in gebieden waar steenmarters substantieel nesten prederen. 

Rechten voor de natuur?

In het komende nummer van De Levende Natuur duiken we voor onze rubriek De Splijtzwam in de rechten voor de natuur. De aanleiding is de première van de bioscoopfilm ‘I am the river, the river is me’. Daarin volgen regisseur Petr Lom en producente Corinne van Egeraat een riviervoogd van de eerste rivier ter wereld die is erkend als juridisch rechtspersoon: de Whanganui in Nieuw-Zeeland. Is het erkennen van de natuur als rechtspersoon een oplossing voor de bedreigingen van onze omgeving, of is het gewoon ‘juridisch bedrog’, zoals de Franse jurist Julien Betaille betoogt? Lees er meer over in de derde editie van ons tijdschrift, die in mei uitkomt.

Behoud oud hout bevordert biodiversiteit Kroondomein Het Loo 

Op Kroondomein Het Loo leidt het staken van houtoogst op daarvoor kansrijke locaties tot een grotere diversiteit in de structuur van de boomen struiklaag en tot een groter volume van afstervend en dood hout. Dat werkt door in de diversiteit en dichtheid van mieren en bijzondere doodhoutkevers. Stoppen met beheer als biodiversiteitverhogende maatregel in bossen met een kansrijke uitgangssituatie kan dus werken. Tegelijkertijd blijkt uit dit - vrij beperkte - onderzoek dat ook op relatief rijke boslocaties sprake is van tekorten aan voedingsstoff en, ophoping van stikstof en een sterk zure bosbodem. 

Afbeelding

Onderwatergeluid

Floor Driesen, Waardenburg Ecology

De knisperende klanken van een oesterrif 

Een koraalrif maakt geluid dat vrij zwevende koraallarven kunnen horen. Sterker nog: ze gaan op de klanken af en vestigen zich in de buurt van de geluidsbron. Ook oesterlarven reageren op geluid. Hoe klinkt een oesterrif in Nederland en verschilt het rifgeluid van andere locaties in de Noordzee? En wat betekent dat voor het herstel van oesterriff en? 

Winning schoon grondwater ‘onhoudbaar’ 

Een gemakzuchtige winning van schoon grondwater voor de landbouw en voor ons drinkwater is niet langer houdbaar. We zullen nu toch echt ons oppervlaktewater een keer schoon moeten maken en dát gaan gebruiken. Dat zeggen de Groningse emeritus-hoogleraar ecohydrologie Ab Grootjans en collega’s in het boek Oud Water in de nieuwe tijd, dat dit voorjaar verscheen. 

Recordaantal dammen uit Europese rivieren gehaald 

In 2023 zijn bijna vijfhonderd dammen en andere, voor vissen onneembare, obstakels uit Europese rivieren verwijderd. Die cijfers presenteerde Dam Removal Europe in april op een internationale conferentie in Groningen. Daarmee werden 4.300 kilometers van Europese rivieren en riviertjes weer vrij toegankelijk voor trekkende vissen.