De Levende Natuur nummer 3 van 2014 (Papieren magazine)

Thema

Ecologisch herstel grote rivieren

Afbeelding

DLN 2014-3

 

Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren

F. van den Brink, M. de Graaf, P. Schipper, M. Schoor & I. Schimmel

Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers; 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden

B.W.E. Peters, W. Overmars, G. Kurstjens & J.G.M. Rademakers

Naar een duurzaam beheer van de Schelde

T. Maris, L. Coen, W. Dauwe, W. Mertens, E. Van den Bergh & P. Meire

Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn

G. van Geest & S. Teurlincx

Werk in uitvoering; De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas

E.T.M. Overkamp & F.C.M. Kerkum

Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel

A.G. Klink, M.M. Schoor, H.D. van Rheede & P.P. Duijn

Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen

M. Dorenbosch. N. van Kessel, J. Kranenbarg, F. Spikmans, W.C.E.P. Verberk & R.S.E.W. Leuven

Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden

M. de Lange, J. Noordijk & M. Nijssen

Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad

N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg , G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven

Ondiepe overstromingsvlakte als missing link

G. Kurstjens, G. van Geest, B.W.E. Peters & T.B.M. Wijers

Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch

 

Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling

P.W.F.M. Hommel, R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop, G.J. Maas, R.W. de Waal & E.J. Weeda

Interviews: Toekomstvisie grote rivierengebied

Ria Dubbeldam

Met Margriet Schoor (RWS), David van Raalten (Arcadis), Tom Buijse (Deltares), Rob Leuven (Radboud Universiteit)

Ecologisch herstel Grote Rivieren: hoe zit het met de komst van de ooievaar?

F.W.B. van den Brink, M.C.C. de Graaf, P.C. Schipper, M.M. Schoor & H.L. Schimmel-ten Kate