De Levende Natuur nummer 6 van 2016 (Papieren magazine)

Thema

Landschapsanalyses

Afbeelding

DLN 2016-6

Natuurherstel op systeemniveau
De redactie

Het belang van historisch onderzoek voor herstel in beekdalen
A.T.W. Eysink, R.J.J. van Dongen, M.A.P. Horsthuis & H. Smeenge

De landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn, een Vlaams beekdal- en heidelandschap
G. Sterckx, A.J.M. Jansen, K. Thijs, G. Beckers, L. Vanoppen, G. De Blust, J.J. Vogels & P. De Becker

Regime shift in bossen op zandgronden; LESA toont de kansen
B.J.M. Nyssen, R.F. van der Burg & E. Desie

Casus; Ecosysteembenadering voor het bosbeheer op de Groote Heide
R.F. van der Burg, M. Bartels & B.J.M. Nyssen

Interview met Ab Grootjans
Rik Nijland

Kansen voor herstel van een compleet hoogveenlandschap
J.H. Bouwman, G.J. van Duinen, R. Veeneklaas & A.J.M. Jansen

Het droge heidelandschap in de 21e eeuw: aandacht voor mineralogie en historisch landgebruik
J.J. Vogels, R. Bobbink, M.J. Weijters & H.L.T. Bergsma

Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten
H.H. van Kleef, J.M.M. van der Loop, B.J.M. Nyssen & E. Brouwer

Processen en samenhang in het landschap
P.C. Schipper

Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Stichting het Limburgs Landschap.