De Levende Natuur nummer 4 van 2017 (Papieren magazine)

Thema

Exoten

Afbeelding

DLN 2017-4

Inleiding themanummer exoten  

Europese regelgeving voor beheer van invasieve exoten
L. de Hoop, J.M.M. van der Loop, J. Matthews, G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven

De aanpak van invasieve uitheemse soorten in Vlaanderen
T. Adriaens, H. Verreycken & B.A. D'hondt

Hoe om te gaan met invasieve exoten in het natuurbeheer?
H.N. Siebel & M.H. Rijks

Exotenbeheer van (besdragende) struiken in de duinen
D. Groenendijk & V. van der Spek

Pallas’ eekhoorn uitgeroeid in Dadizele (West-Vlaanderen)
T. Adriaens, Y. Verzelen, S. Pieters & J. Stuyck

Wegvangen van Pallas’ eekhoorn bij Weert
V.A.A. Dijkstra & M.J.J. La Haye

Invasieve mieren vragen om gecoördineerde aanpak
J. Noordijk, P. Boer, A.J. van Loon & M. Brooks

Bestrijding van Aziatische duizendknopen
J.F. Oldenburger & J. Penninkhof

Van risicobeoordeling naar kosteneffectief beheer van uitheemse springzaden
R.S.E.W. Leuven, R. Beringen, E. Boer, H. Duistermaat, L. van Kemenade, J. Matthews, B. Ode, B. Simons, J.L.C.H. van Valkenburg & G. van der Velde

Interview; Nieuwkomers bij het waterschap
R. Nijland

Belemmeren exotische waterplanten het functioneren van laagveenwateren?
B.M.C. Grutters, W.C.E.P. Verberk & E.S. Bakker

Watercrassula: van pogingen tot elimineren naar beheersen
J.M.M. van der Loop, H.H. van Kleef, J.L.C.H. van Valkenburg, L. de Hoop, B. Ode & R.S.E.W. Leuven

Is de rode Amerikaanse rivierkreeft een ernstige bedreiging voor het veenweidegebied?
H.F. van Dobben, J. Lamsma & H. Kampf

Exoten in de Nederlandse kustwateren
A. Gittenberger & M. Rensing

De toekomst van exoten
De themaredactie

LandschappenNL
Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Overijssel en Brabants Landschap.