Nieuws - 1 november 2023
In de discussies over stikstofuitstoot en -neerslag, wordt de verzurende Veluwe veel genoemd als één van de getroffen natuurgebieden Toch wordt die zuurgraad op de Veluwe tot nu toe slechts te hooi en te gras gemeten. Afgelopen voorjaar is die zuurgraad systematisch gemeten in een gebied van maar liefst 460 vierkante kilometer.
Nieuws - 26 oktober 2023
De zonnebaars is een lastige exotische vis, die complete vennen van larven van amfibieën kan ontdoen. De bestrijding van deze ongenode gast is al even lastig.
Nieuws - 19 oktober 2023
Brabantse melkveehouders die de biodiversiteit op hun land willen bevorderen, kunnen daarbij gebruik maken van zogeheten ‘Kritische Prestatie-Indicatoren’. Maar wat zeggen die metertjes op het dashboard van de boer nou echt over de biodiversiteit van een bedrijf?
Nieuws - 1 september 2023
Pionierende broedvogels, visdieven en bontbekplevieren, die behoefte hebben aan maagdelijke grond, komen in Nederland niet meer aan hun trekken, tenzij natuurbeheerders die maagdelijke grond voor ze maken. Een experiment op de nieuwe archipel Marker Wadden laat zien hoe die kale grond het best zo lang mogelijk in stand kan worden gehouden.