Nieuws - 25 april 2023
In deze editie van De Levende Natuur schrijven zeebiologen over de invloed van de Afsluitdijk op het waterleven.
Nieuws - 4 april 2023
Op 24 maart trotseerden 13 lezers van De Levende Natuur hevige regenbuien voor een excursie naar de Achterhoek. De excursie was georganiseerd als verdieping van het artikel in het januari-nummer van De Levende Natuur over kolonisatie van planten in jong aangeplant bos langs de Boven-Slinge.
Nieuws - 27 maart 2023
De opwarming van de Aarde tegengaan én de biodiversiteit beschermen: bossen doen het. Maar niet iedereen heeft een hectare grond tot zijn beschikking om een bos te realiseren. Daarom creëert Daan Bleichrodt minibossen: “Met in alle tuinen een minibos kunnen we misschien wel het grootste natuurreservaat van Nederland aanleggen.” In dit artikel vertelt hij over zijn avontuur.
Nieuws - 6 maart 2023
In 2023 wordt de Heimans en Thijsse Prijs weer uitgereikt! Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen of organisaties die een bijdrage leveren aan het wekken van belangstelling voor de natuur.
Nieuws - 8 februari 2023
In het jongste nummer van De Levende Natuur betoogt dierecoloog Jaap Mulder dat de hoge dichtheden van weidevogels van een halve eeuw terug niet alleen te danken waren aan een optimaal landschap met kleinschalige landbouw. Ook de intensieve jacht op rovers als de vos, en de lage stand van roofvogels hielp de weidevogels tot grote hoogten stijgen. In ons digitale magazine vindt u een uitgebreidere versie van het opinieartikel dat Mulder hierover schreef.
Nieuws - 27 januari 2023
Komend weekend kunnen zowel Nederlanders als Vlamingen weer vogels gaan tellen.
Nieuws - 20 december 2022
Toen de Lauwerszee in ’69 een meer werd, begon jan Meijer met het tellen van spinnen en kevers. Veertig jaar hield hij dit vol. Met een overzicht van deze tellingen, laten auteurs Aat Barendrecht en Tjesse Riemersma zien hoe de successie van de bodemfauna is verlopen.
Nieuws - 16 december 2022
Op de Grienderwaard, ten oosten van het onbewoonde Waddeneilandje Griend, groeide vorig jaar ruim 650 hectare groot zeegras. De vraag is nu: kunnen deze experimentele zeegrasvelden ook de rest van de Waddenzee weer koloniseren?
Nieuws - 7 december 2022
Het jaarlijkse vuurwerkfestijn rond oud-en-nieuw is niet alleen voor de zorg een zorg. Ook liefhebbers van natuur en milieu hebben er doorgaans een hekel aan.
Nieuws - 6 december 2022
Eeuwige rust in de natuur – natuurbegraafplaatsen zijn populair en breiden zich uit. In de nieuwste editie van De Levende Natuur betoogt Bram Calkhoven van Natuurbegraafplaatsen van Waarde dat natuurbegraafplaatsen eeuwigdurende rust en natuurbescherming waarborgen. Theodoor Sandberg van stichting Natuurbegraafplaats-waarom niet gaat daar tegenin.
Nieuws - 10 november 2022
Nu er wolven in Nederland leven, zijn veehouders, jagers en zelfs sommige terreinbeheerders in rep en roer. Maar bij hoeveel wolven moeten we tot afschot van die nu beschermde soort overgaan?
Nieuws - 8 november 2022
Stikstofuitstoot heeft het verdwijnen van plantensoorten en verruiging van de flora als gevolg, maar er zijn ook indirecte negatieve effecten. Onderzoeker Joost Vogels van Stichting Bargerveen en enkele collega’s pluizen uit wat daarover bekend is.