Nieuws - 29 augustus 2023
Van 2019 tot 2021 vingen onderzoekers van het Willem Beijerinck Biologisch Station loopkevers op vier plekken in het Mantingerbos, Drenthe. Zij herhaalden daarmee een onderzoek uit 1959. Een overzichtsartikel staat in DLN #5 van 2023.
Nieuws - 9 augustus 2023
Een slingerende dijk vol bloeiende bloemen oogt heel vriendelijk, maar is niet altijd het beste voor insecten. Dat schrijven insectenonderzoeker Linde Slikboer en collega’s in het aanstaande nummer van De Levende Natuur.
Nieuws - 30 juli 2023
Toen de Gemeente Veenendaal op zoek moest naar grond om huizen te bouwen, schoot buurgemeente Ede te hulp. Maar dan wel met een voorwaarde: er moest een ‘Groene Grens’ komen tussen de beide woongebieden.
Nieuws - 4 juli 2023
Aannemers en huizeneigenaren sloegen dit jaar groot alarm: willen ze een spouwmuur isoleren, dan moeten ze volgens de wet eerst een duur onderzoek laten doen om te checken of er geen vleermuizen in de holle ruimte wonen. Maar hoe zit dat met een boer die zijn gras gaat maaien terwijl daar grutto’s broeden? Waarom moet die niet eerst verplicht weidevogelonderzoek doen?
Nieuws - 7 juni 2023
In onze rubriek ‘Werk in uitvoering’ laten we zien hoe natuurbeheer in de praktijk uitpakt. In de komende editie: huismussenbescherming in de praktijk.
Nieuws - 28 april 2023
In de duinen heeft stikstofneerslag geleid tot verruiging van de vegetatie en vermindering van plantensoorten.
Nieuws - 25 april 2023
In deze editie van De Levende Natuur schrijven zeebiologen over de invloed van de Afsluitdijk op het waterleven.
Nieuws - 4 april 2023
Op 24 maart trotseerden 13 lezers van De Levende Natuur hevige regenbuien voor een excursie naar de Achterhoek. De excursie was georganiseerd als verdieping van het artikel in het januari-nummer van De Levende Natuur over kolonisatie van planten in jong aangeplant bos langs de Boven-Slinge.
Nieuws - 27 maart 2023
De opwarming van de Aarde tegengaan én de biodiversiteit beschermen: bossen doen het. Maar niet iedereen heeft een hectare grond tot zijn beschikking om een bos te realiseren. Daarom creëert Daan Bleichrodt minibossen: “Met in alle tuinen een minibos kunnen we misschien wel het grootste natuurreservaat van Nederland aanleggen.” In dit artikel vertelt hij over zijn avontuur.
Nieuws - 6 maart 2023
In 2023 wordt de Heimans en Thijsse Prijs weer uitgereikt! Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend aan personen of organisaties die een bijdrage leveren aan het wekken van belangstelling voor de natuur.
Nieuws - 8 februari 2023
In het jongste nummer van De Levende Natuur betoogt dierecoloog Jaap Mulder dat de hoge dichtheden van weidevogels van een halve eeuw terug niet alleen te danken waren aan een optimaal landschap met kleinschalige landbouw. Ook de intensieve jacht op rovers als de vos, en de lage stand van roofvogels hielp de weidevogels tot grote hoogten stijgen. In ons digitale magazine vindt u een uitgebreidere versie van het opinieartikel dat Mulder hierover schreef.
Nieuws - 27 januari 2023
Komend weekend kunnen zowel Nederlanders als Vlamingen weer vogels gaan tellen.